تو

در دست جام باده نباشد

چه باک

استکان لب پری هم کفایت میکند

آسمان نباشد

زمین نباشد

هوا نباشد

چه باک

تو کفایت می کنی

یاد تو کفایت می کند

/ 0 نظر / 23 بازدید