مرگ با صبح تلاقی دارد

روزها در گذرند

شامها در گذرند

لحظه ها در گذرند

آبها

بادها

سیره ها در گذرند

شبپره می پرد از بام نسیم

رازقی با موری عشق بازی میکرد

از صدای سخن عشق ندید او خوشتر

عطر نان و ریحان و می ناب

و هزاران هپروت دیگر چون اینها

همگی در گذرند

در دل من لیکن

زخم ناسوری از خون جگر

مانده جای از اثر دشنه ی تاریخ

از ازل تا به ابد هر غزلی گفته شود

جای چشمان تو و سوزش انگشت نوازشگر من

بر جبینش پیداست

زخم خود ناپیداست

/ 0 نظر / 3 بازدید