آغوش پاییزی من

آغوش پاییزی من

پر از صدای میوه هاست

برای روییدن تو

رویاش یه باغ با صفاست

میون باد و بوی برف

آغوش من به یاد تو

تنش به سردی تگرگ

دلش پیش شکوفه هاست

شبای پاییزی اگه سرده اگه پر از غمه

برای با تو صب شدن مث یه غنچه پا به ماست

آغوش پاییزی من پر از صدای میوه هاست

برای دوست داشتن تو رویاش یه باغ با صفاست

/ 0 نظر / 12 بازدید