زندگی به هیچ وجه روندی منصفانه نیست

منصفانه نیست اما علم به منصفانه نبودنش کمکی نمیکند

اساساً هیچ علمی کمکی نمیکند

بر عکس آنچه کمک میکند وجهی از جهل موکد است

یعنی من اسمش را گذاشته ام جهل موکد

چون جاهل برای اینکه نسبت به جهل خود غافل نشود و ناخودآگاه

عالم نشود باید مدام با خود و در واقع با جهل خود به نوعی بیعت کند

اینطور شاید بشود مردگی را راحتتر تحمل کرد

/ 0 نظر / 12 بازدید